۱۳ بهمن, ۱۳۹۴ 8261

کد پاپ آپ

ابزار و کد ساخت پنجره حرفه ای پاپ آپ

ابزار و کد ساخت پنجره حرفه ای پاپ آپ

با ابزار زیر می توانید به راحتی کاربران را به سه روش به صفحه دلخواه هدایت کنید

انتخاب نوع باز شدن پنجره جديد
             
تنظيمات پنجره مربوطه
آدرس صفحه مورد نظر :
نمايش جزييات صفحه (نوار منو - نوار ابزار - نوار آدرس - نوار وضعيت)
اندازه طول پنجره:       اندازه ارتفاع پنجره:
فاصله پنجره از بالا:       فاصله پنجره از چپ:

شما چی فکر می کنید؟

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Advertising