۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳ 871

محاسبه اقساط وام بانکی

فرمول های محاسبه سود و محاسبه اقساط وام های دریافتی بانکها با مثال

محاسبه اقساط وام بانکی

ابزار فرمول های محاسبه سود و محاسبه اقساط وام های دریافتی بانکها

توضیحات اطلاعات را وارد کنید
میزان وام
تعداد ماه های باز پرداخت
درصد سود
میزان قسط محاسبه شده

محاسبه اقساط وام بانکی

فرمول های محاسبه سود و محاسبه اقساط وام های دریافتی بانکها با مثال

 

فرمول های محاسبه سود و محاسبه اقساط وام های دریافتی بانکها با مثال (مدل قدیمی)

سودتسهیلات  =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)       

                             

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.
مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

 

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

 

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

 

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

 

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.

 

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

 

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

 

البته توجه شود در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به  مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

 

سودتسهیلات  =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)

 

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

فرمول های محاسبه سود و محاسبه اقساط وام های دریافتی بانکها با مثال (مدل جدید)

 

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

(ریال)
  سود سود و اصل مبلغ قسط
فرمول قدیم       ۲۱,۳۵۰,۰۰۰       ۹۱,۳۵۰,۰۰۰        ۱,۵۲۲,۵۰۰
فرمول جدید     ۲۳,۴۲۶,۴۷۲     ۹۳,۴۲۶,۴۷۲        ۱,۵۵۷,۱۰۷

 

تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ،

که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد :  متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد ۲۴۰۰ تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = ۳۶۵ روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر ۳۶۵۰۰ تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .

شما چی فکر می کنید؟

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Advertising